Nagroda główna w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej budynków komunalnych w Sopocie

II nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Centrum Nauczania Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

PRIMULUS 2001 – nagroda Stowarzyszenia Architektów Polskich w Częstochowie

Premio Internazionale di Architettura Teatrale 2003 – nagroda Stowarzyszenia Architektów Włoskich

PRIMULUS 2003 – nagroda Stowarzyszenia Architektów Polskich w Częstochowie

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w konkursie na elewację kamieniczki gdańskiej XXI wieku